Suomi Epictronica

Veli-Matti Hurtig

Koska:
14.12.2017 @ 19.00
2017-12-14T19:00:00+02:00
2017-12-14T19:15:00+02:00
Hinta:
Maksuton

FIN: Suomi Epictronica juhlistaa itsenäisen Suomen 100 -vuotista taivalta. Epictronica on läpisävelletty multimediaesitys, jossa yhdistetään musiikkia, draamaa, tanssia, valo – ja videoinstallaatioita sekä muita ääni – ja aistiefekteja uudella tavalla. Suomi Epictronica on kokonaisvaltainen taideteos, jossa läpisävelletty musiikki yhdistetään aiempien vuosikymmenten taiteilijoiden jättämään kulttuuriperintömateriaaliin.

Epictronica -nimi muodostuu sanoista epic, picture ja electronic. Epic viittaa sanana eepokseen ja eeppisyyteen niin tarinan koon, muodon kuin musiikkityylin suhteen. Picture kattaa kaiken visuaalisen kuvasta liikkuvaan kuvaan. Electronic on musiikkityylinä vahvasti kietoutunut teknologian kehitykseen ja uudet teknologiset innovaatiot ovat osa epictronicaa niin luomis- kuin esitysvaiheessa.

Epictronicassa tarina kerrotaan ensisijaisesti sävelkielellä, mukaan lukien kertojan ääni, joka käsitetään yhtenä solistisena instrumenttina, jolle ekvalisoidaan oma frekvenssinen sijainti kokonaissoundista. Kertoja on osa orkesteria ja säveltäjä määrittelee miten ja milloin tarina kerrotaan, puhutaan, räpätään tai lauletaan. Kaikkien muiden taidemuotojen tehtävä on tukea säveltäjän luomaa musiikillista ilmaisua.

Epictronica luodaan ennalta määrättyä käyttötarkoitusta varten esitettäväksi tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan, tietyllä tekniikalla ja sen käyttömahdollisuudet ovat monet.

Suomi Epictronica tarjoaa musiikkillisesti ja visuaalisesti rikkaan tarinan 100 vuotiaasta Suomesta.

ENG: We celebrate the centenary of Finland’s independence with ”Suomi Epictronica”, a fully composed multimedia art performance. We tell the story of Finns via music, drama, dance, light and video installations as well as sound and sensory effects. In Suomi Epictronica we combine cultural heritage materials in a new way with El Markeys soundtracks, a Faruusa performance, El Mogua and Hogan’s art galleries & designs.

The performance is part of the Finland’s centenary year 2017 programme.

Suomi Epictronica