Asetu ehdolle Maunula-talon neuvottelukuntaan!

Veli-Matti Hurtig Asukkaat, Ehdokkaat, Maunula, Maunula-talo, Neuvottelukunta, Suunnittelu, Uutiset, Vaikuttaminen

Haluatko vaikuttaa? Nyt on aika asettua ehdolle Maunula-talon neuvottelukuntaan. Ilmianna itsesi 18.9.-5.10. välisenä aikana lähettämällä vapaamuotoinen sähköposti osoitteeseen: antti.sarpo@hel.fi. Asukkaiden edustajat valitaan avoimessa foorumissa 5.10.2017 klo 18-20.

Neuvottelukuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista kolme on talon toimijoiden (kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto) vastuuhenkilöiden edustajia, kolme työntekijöiden edustajia ja kolme asukkaiden edustajia. Kaikilla jäsenillä on varahenkilöt.

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin. Neuvottelukunta sopii keskuudestaan puheenjohtajat ja sihteerit. Neuvottelukunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tai muita osallistujia kuultaviksi.

Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu mm. seuraavanlaisia asioita:
– laatia Maunula-talon toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä budjetti sekä seurata niiden toteutumista.
– sopia yhteisistä tapahtumista ja yhteisestä viestinnästä
– valmistella osallistuvan budjetoinnin prosessia
– tehdä osallistuvan budjetoinnin äänestystulokseen perustuvat esitykset talon yhteiseen toimintasuunnitelmaan
– vastata mahdollisten ulkopuolisten rahoitusten hankinnasta, käytöstä ja sopimuksista
– seurata Maunula-talon toiminnan vaikuttavuutta
– valmistella ja kutsua koolle Maunula-talon avoimen foorumin kokoukset
– juoda kahvia ja nauttia hyvästä seurasta hyvien keskustelujen äärellä