Avoimessa foorumissa evästettiin Maunula-talon neuvottelukuntaa

Veli-Matti Hurtig Maunula-talo, Neuvottelukunta, Osallistuva budjetointi, Uutiset, Vaikuttaminen

Maunula-talon avoin foorumi pidettiin tiistaina 29. toukokuuta Metsäpurosalissa.

Tilaisuuden aluksi kirjastonjohtaja Anne Dikert esitteli Maunula-talon mennyttä vuotta ja tapahtumia. Hän totesi, että Maunula-talon suosio kasvaa edelleen ja että huhtikuussa talossa oli ennätysmäärä kävijöitä. Viimeisen vuoden aikana Maunula-talossa on järjestetty asukkaiden toiveesta muun muassa Maunulakoe-festivaalit, Mummodisko ja elokuvailtoja. Suurin osa tapahtumista on kuitenkin asukkaiden itsensä järjestämiä kuten Viro 100 –juhla.

Dikert otti esille myös niitä kohtia toiminnassa, joissa on tapahtunut parannusta kuluneen vuoden aikana. Näitä ovat tehokkaampi tapahtumien tuottaminen ja tiedottaminen sekä uuden suunnitteluopettajan palkkaaminen työväenopistolle.

Hän myös esitti joukon ratkaistavia kysymyksiä, kuten kuinka Maunula-taloa tulevaisuudessa johdetaan ja mikä on osallistuvan budjetoinnin kohtalo.

Pienryhmissä keskusteltiin osallisuudesta ja jaettiin ruusuja ja risuja

Foorumin osallistujat jakautuivat ryhmiin, joissa keskusteltiin siitä, kuinka alueen asukkaat saadaan mukaan toimintaan ja kuinka Maunula-talon tavoitettavuutta voitaisiin parantaa. Lisäksi ryhmissä keskusteltiin Maunula-talon osallisuusmallista sekä jaettiin ruusuja ja risuja.

Asukkaiden mielestä Maunula-talo tarvitsee lisää resursseja, jotta toimintaan saadaan jatkuvuutta. Monet ehdottivat, että tapahtumatuotanto- ja tiedotuspuolelle tarvitaan pidempiaikaisia työsuhteita. Esille nostettiin myös idea adressin keräämisestä lisäresurssien saamiseksi.

Asukkaat ehdottivat myös, että Maunula-talon tavoitettavuutta voitaisiin parantaa muun muassa talon ulkopuolelle tulevilla mainostauluilla sekä kuukausittain lähetettävällä uutiskirjeellä.

Osallisuusmallia pidettiin pääasiassa toimivana, mutta jokseenkin sekavana. Jotta toiminta olisi selkeämpää, tarvittaisiin siihen asukkaiden mielestä selkeä budjetti, josta voitaisiin äänestää.

Kehuja Maunula-talo sai muun muassa matalasta kynnyksestä järjestää tapahtumia. Metsäpurosalin tekniikan käyttö tosin vaatii tietotaitoa, mikä voi osaltaan muodostua esteeksi joillekin tapahtumien järjestäjille.

Mikä on avoimen foorumin rooli?

Avoin foorumi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on kertoa kuinka asukkaat pääsevät vaikuttamaan Maunula-talon ohjelman suunnitteluun ja resurssien jakamiseen. Näin asukkaat pääsevät vaikuttamaan suoraan talon toimintaan ja esittämään toiveita sekä talon työntekijöille että neuvottelukunnan asukasjäsenille.

Avoin foorumi voi tehdä muun muassa talon toimintaan ja budjetointiin liittyviä ehdotuksia. Se myös hyväksyy tai hylkää neuvottelukunnan ehdotukset Maunula-talon toiminnaksi.

Tilaisuudessa asukkailla on ainutlaatuinen mahdollisuus järjestäytyä ja esittää mielipiteensä Maunula-talon toiminnasta.

Seuraava avoin foorumi järjestetään syksyllä.