Pohjoisen stadiluotsi kannustaa osallistumaan

Veli-Matti Hurtig Asukkaat, Maunula, Maunula-talo, Osallistuva budjetointi, Uutiset, Vaikuttaminen

Helsinki palkkasi tänä keväänä seitsemän stadiluotsia edistämään kaupunkilaisten osallisuutta alueilla. Jokaiselle stadiluotsille on nimetty omat kaupunginosat. Maunulan stadiluotsina toimii Ella Tanskanen. Ellan alueeseen kuuluvat myös muut Pohjois-Helsingin kaupunginosat sekä Kaarela.

Stadiluotsien tehtävänä on auttaa kaupunkilaisia kehittämään omaa kaupunkiaan, löytämään oikeat kanavat ja henkilöt kaupungilta asioiden eteenpäin viemiseksi. Lisäksi he viestivät kaupungin suunnalta asioista, joihin alueilla voi vaikuttaa ja auttavat löytämään tarvittavan tuen kaupunginosatoiminnan toteuttamiseksi. Stadiluotsit toimivat siis yhdessä muiden kaupungin vuorovaikutustyötä tekevien kanssa eräänlaisina sillanrakentajina kaupunkilaisten ja kaupungin välillä.

Alkuvaiheessa luotsit kartoittavat oman alueensa yhteistyöverkostoja, tarpeita ja resursseja.

– Olen iloinen, että sain alueeksi juuri Pohjois-Helsingin. Maunula on kiinnostava alue, jossa tapahtuu paljon. Esimerkiksi Maunula-talossa on kokemusta erilaista demokraattisista toimintatavoista aina avoimista foorumeista osallistuvaan budjetointiin. Tiedän, että alueella on paljon aktiivisesti aluettaan kehittäviä asukkaita ja odotan innolla, että pääsen oppimaan heiltä ja tuomaan oman panokseni alueen verkostoihin. Toisaalta toivon, että voin työlläni tukea ja innostaa mukaan myös niitä asukkaita, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet. Osallistumisen kynnyksen madaltaminen on tärkeä tavoite, Ella toteaa.

Stadiluotsiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla (etunimi.sukunimi@hel.fi) tai Facebookissa (stadiluotsi Etunimi Sukunimi) tai nykäistä hihasta alueen tapahtumissa.

– Suunnitelmissa on myös päivystää säännöllisesti Maunula-talossa ja muissa alueen palvelupisteissä, jotta ihmiset voivat tulla ohikulkumatkallaan juttelemaan, Ella kertoo.

Syksyllä Helsingissä alkaa ensimmäistä kertaa koko kaupungin laajuinen osallistuva budjetointi. Tämä tarkoittaa, että kaupunkilaiset pääsevät vuosittain päättämään, mihin 4,4 miljoonan euron suuruinen summa käytetään. Stadiluotsit varmistavat yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa, että osallistuminen alueilla toteutuu moniäänisesti ja yhdenvertaisesti. Ehdotusten kerääminen alkaa näillä näkymin loppuvuodesta. Ehdotuksista saavat äänestää kaikki 12 vuotta täyttäneet helsinkiläiset ja eniten kannatusta saaneet ideat toteutetaan. Osallistuvasta budjetoinnista tiedotetaan laajasti syksyllä, kun kaupunginhallitus on päättänyt käytännön toteutuksen yksityiskohdista.

Lue lisää: hel.fi/osallisuusmalli