Maunula-talo

Maunula-talo avasi ovensa 22.12.2016 Maunulapuiston laidassa. Tervetuloa vierailemaan uuteen kulttuuritaloon, jossa toimivat kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto. Maunula-talo tarjoaa monenlaisia syitä tulla käymään ja nauttimaan talon tunnelmasta. Täällä jokainen voi toteuttaa itseään, kokeilla uusia juttuja sekä kohdata ja oppia vertaisiltaan.

Maunula-talo tukee asukkaiden toiveita viihtyisästä kohtaamispaikasta, joka on samaan aikaan kulttuuritila, elämystila, oleskelutila, työskentelytila, kahvilatila ja oppimisen tila. Talo ja sen toimintamalli edistävät alueen yhteisöllisyyttä, kotoutumista ja kansalaisaktiivisuutta. Helsingin kaupunginkirjaston, nuorisoasiankeskuksen ja työväenopiston toiminnot lomittuvat kaikilla tasoilla muodostaen yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Talon huoneistoala on noin 2200 htm2 ja sen suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto k2s.

Suunnittelemme talon toimintaa yhdessä asukkaiden kanssa. Ideoita kerätään ja jalostetaan toimintaehdotuksiksi vuosittain osallistuvassa budjetoinnissa, jossa asukkaat ovat ensimmäistä kertaa Helsingissä mukana suunnittelemassa kolmen viraston yhteistä palvelutarjontaa.

 

 

Maunula-talon toimintamalli

Maunula-talon toimintamallia työstettiin pitkään. Toimintamalli kehitettiin yhteistyössä virastojen ja asukkaiden kesken osana talon suunnittelua Maunulan demokratiahankkeen järjestämissä avoimissa työpajoissa ja neuvotteluissa, joihin osallistui virastojen ja asukkaiden edustajia. Kesäkuussa 2016 alustava malli saatiin valmiiksi. Asukkaat hyväksyivät toimintamallin Maunula-talon ensimmäisessä avoimessa foorumissa 18.8.2016. Toimintamalli tukee talon toiminta-ajatusta: Maunula-talo on kaikenikäisten ja erikielisten asukkaiden kohtaamispaikka. Osallistava ja innostava Maunula-talo tuo ihmisiä yhteen tekemisen ja yhdessäolon kautta. Työväenopisto, kirjasto ja nuorisoasiankeskus tukevat toisiaan ja toimivat yhteistyössä kaikilla tasoilla. Maunulan asukkaat ja muut talon käyttäjät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja tapahtumien tuottamiseen. Jakamalla yhdessä elämyksiä, tietoa ja taitoja tuemme ihmisten hyvinvointia, elinikäistä oppimista ja aktiivista kansalaisuutta.

Arvot: ilo, avoimuus, yhdenvertaisuus, demokratia, osallisuus Toimintamalliin voit tutustua tästä. Toimintamallin visualisoi DigiPeople Studio Oy yhteistyössä Maunulan demokratiahankkeen eli asukkaiden kanssa Helsingin kaupunginosayhdistysten keskusjärjestön Helkan järjestämässä Kevein-innovaatioalustahankkeessa. Sitä rahoittivat Uudenmaanliitto ja Helsingin kaupunki. Samalla visualisoitiin myös Maunula-talon parissa vuosina 2013-2016 kehitetty asukaslähtöisen osallistuvan suunnittelun malli.

 

 

Maunula-talo syntyi yhteistyöllä

Maunula-talossa toiminta ja kulttuuri syntyivät yhteistyöllä. Ensimmäistä kertaa Helsingissä kaupunkilaiset olivat mukana luomassa kulttuuritaloa, ensin rakennusvaiheessa ja sitten talon toiminnan suunnittelussa ja tekijöinä.

Minkälainen on talo, johon tekee mieli jäädä – poiketa kylään tai tulla kauempaakin?

Maunula-talossa toimintaa mahdollistavat Helsingin kaupunginkirjasto, työväenopisto ja nuorisoasiainkeskus sekä vierailevana tähtenä kulttuuriasiainkeskuksen taideprojektit. Talon tarjonta syntyy sovittamalla kolmen viraston toiminta kävijöiden tarpeiden kanssa yhteen. Yhdessä saamme aikaan talon, jossa on tilaa toimia ja oleskella, järjestää vaikkapa pyöränkorjauskurssi, Maunula-blues iltamat ja oppia itsekin uusia taitoja. Talo, jossa on kaikille tilaa jakaa omaa osaamistaan, kokemuksiaan ja taitojaan tai tulla vain henggaamaan ja kokemaan uutta. Maunula-talo toimii ensimmäisenä osallistuvan budjetoinnin kokeilutalona Helsingissä. Osallistuva budjetointi luo talon toimintasuunnitelman lähtökohdat ja valjastaa resurssit asukkaiden näkemysten mukaan jaettavaksi. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana vuosisuunnittelun ja budjetin jaon kaikissa vaiheissa: ideoimassa, suunnittelemassa ja lopulta äänestämässä ja päättämässä toiminnan lähtökohdista. Kaikki vaiheet ovat avoimia kaikille talon toiminnasta kiinnostuneille.

Miten pääsen mukaan?

Maunulatalolaiset sekä talon työntekijöiden ja asukasedustajien yhteinen neuvottelukunta vastaa kysymyksiisi Maunula-talolla tai puhelimitse ja sähköpostilla: http://maunulatalo.fi/ota-yhteytta/ Tule mukaan alueen asukastoimintaan: Facebook  Blogi Osallistuvaa budjetointia suunnitellaan vuosittain tiedonkeruusta suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vuoden 2017 toiminnan lähtökohdat on suunniteltu osallistuvan budjetoinnin avulla vuoden 2016 aikana.

  • Tutustu tiedonkeruuvaiheessa kerättyihin 198 asukkaan ideaan
  • Työpajoissa 18.5. ja 25.5. puristettiin ideoista konkreettiset toimintaehdotukset talon avajaisvuoden 2017 toiminnan osaksi.
    • Tutustu avointen työpajojen ehdotuksiin täällä: http://maunulatalo.fi/aanesta-valitse-parhaat-ehdotukset-osaksi-maunula-talon-toimintaa/
    • Tutustu Maunulan esikoululaisten työpajoihin: http://maunulatalo.fi/lapset-ideoivat-maunula-taloon-monjanteko-laboratorion-valtavan-suomi-tyynyn/
  • Äänestys työpajojen ehdotuksista käytiin kesän 2016 aikana Maunula-talon verkkosivujen ja Maunulan kirjastolla. Yhteensä 384 äänestäjää valitsi suosituimmat ehdotukset.
  • Asukkaista ja talon työntekijöistä koostuva neuvottelukunta teki lopullisen päätöksen vuoden 2017 osallistuvasta budjetoinnista: aanestystulosjullari-002
  • Maunula-talon neuvottelukunnan asukasjäseniin voit tutustua täällä.

Verkkoäänestyksellä valittiin 384 osallistujan äänellä myös neljästä ehdotuksesta Maunula-talolle tunnus:

icon

Kuva: Maarit Hohteri, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Teksti: Inari Penttilä, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Heidi Aarnio, Maunulan kirjasto