Maunula-talon toimintamalli syntyi yhdessä

Maunula-talon toimintamalli

Maunula-talon toimintamallia työstettiin pitkään. Toimintamalli kehitettiin yhteistyössä virastojen ja asukkaiden kesken osana talon suunnittelua Maunulan demokratiahankkeen järjestämissä avoimissa työpajoissa ja neuvotteluissa, joihin osallistui virastojen ja asukkaiden edustajia. Kesäkuussa 2016 alustava malli saatiin valmiiksi. Asukkaat hyväksyivät toimintamallin Maunula-talon ensimmäisessä avoimessa foorumissa 18.8.2016. Toimintamalli tukee talon toiminta-ajatusta: Maunula-talo on kaikenikäisten ja erikielisten asukkaiden kohtaamispaikka. Osallistava ja innostava Maunula-talo tuo ihmisiä yhteen tekemisen ja yhdessäolon kautta. Työväenopisto, kirjasto ja nuorisoasiankeskus tukevat toisiaan ja toimivat yhteistyössä kaikilla tasoilla. Maunulan asukkaat ja muut talon käyttäjät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja tapahtumien tuottamiseen. Jakamalla yhdessä elämyksiä, tietoa ja taitoja tuemme ihmisten hyvinvointia, elinikäistä oppimista ja aktiivista kansalaisuutta.

Arvot: ilo, avoimuus, yhdenvertaisuus, demokratia, osallisuus Toimintamalliin voit tutustua tästä. Toimintamallin visualisoi DigiPeople Studio Oy yhteistyössä Maunulan demokratiahankkeen eli asukkaiden kanssa Helsingin kaupunginosayhdistysten keskusjärjestön Helkan järjestämässä Kevein-innovaatioalustahankkeessa. Sitä rahoittivat Uudenmaanliitto ja Helsingin kaupunki. Samalla visualisoitiin myös Maunula-talon parissa vuosina 2013-2016 kehitetty asukaslähtöisen osallistuvan suunnittelun malli.

 

 

Maunula-talo syntyi yhteistyöllä Maunula-talossa toiminta ja kulttuuri syntyivät yhteistyöllä. Ensimmäistä kertaa Helsingissä kaupunkilaiset olivat mukana luomassa kulttuuritaloa, ensin rakennusvaiheessa ja sitten talon toiminnan suunnittelussa ja tekijöinä. Minkälainen on talo, johon tekee mieli jäädä – poiketa kylään tai tulla kauempaakin? Maunula-talossa toimintaa mahdollistavat Helsingin kaupunginkirjasto, työväenopisto ja nuorisoasiainkeskus sekä vierailevana tähtenä kulttuuriasiainkeskuksen taideprojektit. Talon tarjonta syntyy sovittamalla kolmen viraston toiminta kävijöiden tarpeiden kanssa yhteen. Yhdessä saamme aikaan talon, jossa on tilaa toimia ja oleskella, järjestää vaikkapa pyöränkorjauskurssi, Maunula-blues iltamat ja oppia itsekin uusia taitoja. Talo, jossa on kaikille tilaa jakaa omaa osaamistaan, kokemuksiaan ja taitojaan tai tulla vain henggaamaan ja kokemaan uutta. Maunula-talo toimii ensimmäisenä osallistuvan budjetoinnin kokeilutalona Helsingissä. Osallistuva budjetointi luo talon toimintasuunnitelman lähtökohdat ja valjastaa resurssit asukkaiden näkemysten mukaan jaettavaksi. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana vuosisuunnittelun ja budjetin jaon kaikissa vaiheissa: ideoimassa, suunnittelemassa ja lopulta äänestämässä ja päättämässä toiminnan lähtökohdista. Kaikki vaiheet ovat avoimia kaikille talon toiminnasta kiinnostuneille. Miten pääsen mukaan? Maunulatalolaiset sekä talon työntekijöiden ja asukasedustajien yhteinen neuvottelukunta vastaa kysymyksiisi Maunula-talolla tai puhelimitse ja sähköpostilla: http://maunulatalo.fi/ota-yhteytta/ Tule mukaan alueen asukastoimintaan: Facebook  Blogi Osallistuvaa budjetointia suunnitellaan vuosittain tiedonkeruusta suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vuoden 2017 toiminnan lähtökohdat on suunniteltu osallistuvan budjetoinnin avulla vuoden 2016 aikana.

  • Tutustu tiedonkeruuvaiheessa kerättyihin 198 asukkaan ideaan
  • Työpajoissa 18.5. ja 25.5. puristettiin ideoista konkreettiset toimintaehdotukset talon avajaisvuoden 2017 toiminnan osaksi.
    • Tutustu avointen työpajojen ehdotuksiin täällä: http://maunulatalo.fi/aanesta-valitse-parhaat-ehdotukset-osaksi-maunula-talon-toimintaa/
    • Tutustu Maunulan esikoululaisten työpajoihin: http://maunulatalo.fi/lapset-ideoivat-maunula-taloon-monjanteko-laboratorion-valtavan-suomi-tyynyn/
  • Äänestys työpajojen ehdotuksista käytiin kesän 2016 aikana Maunula-talon verkkosivujen ja Maunulan kirjastolla. Yhteensä 384 äänestäjää valitsi suosituimmat ehdotukset.
  • Asukkaista ja talon työntekijöistä koostuva neuvottelukunta teki lopullisen päätöksen vuoden 2017 osallistuvasta budjetoinnista: aanestystulosjullari-002
  • Maunula-talon neuvottelukunnan asukasjäseniin voit tutustua täällä.

Verkkoäänestyksellä valittiin 384 osallistujan äänellä myös neljästä ehdotuksesta Maunula-talolle tunnus:

icon

Maunula-talon tilat varattavissa Varaamosta Maunula-talon tiloja voi varata Varaamon kautta osoitteesta varaamo.hel.fi. Metsäpurosalin tekniikkalistaus: Maunula-talo_Metsäpurosalin tekniikka    Lisätietoja: Antti Sarpo, antti.sarpo@hel.fi / puh. 09 310 71598

Kuva: Maarit Hohteri, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Teksti: Inari Penttilä, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja Heidi Aarnio, Maunulan kirjasto