Vad är Månsasgården?

Månsasgården är en lokal med mångahanda kultur- och fritidstjänster för alla. Den öppnades i kanten av Månsasparken i december 2016. På gården har alla möjlighet att förverkliga sig själva, testa och lära sig nytt, möta och lära sig av andra. Månsasgården välkomnar alla.

På Månsasgården ordnar Helsingfors stadsbibliotek, ungdomscentral och arbetarinstitut mångsidig verksamhet tillsammans med användarna av gården. Månsasborna har medverkat i projektet ända från planeringen till byggandet av gården.

Månsasgården är den första lokalen där man testar deltagande budgetering i Helsingfors. Inom deltagande budgetering överlåter man mera bestämmanderätt och medel för att utveckla verksamheten än vanligt till användarna av gården. Den deltagande budgeteringen skapar utgångspunkterna för gårdens verksamhetsplan och frigör resurser som sedan delas ut enligt användarnas visioner. På så sätt medverkar kommuninvånarna i planeringen av gårdens år samt i alla skeden av budgetindelningen: kommer med idéer, planerar och även röstar fram och fattar beslut om verksamheten.

Det är också möjligt att i olika invånarforum och som medlem i gårdens invånarrepresentation påverka Månsasgårdens verksamhet. Till representationen väljs tre medlemmar med tre ersättare årligen. De har som uppgift att ansvara för gårdens verksamhet tillsammans med personalen.

Planeringen av verksamheten under 2017 inleddes redan i början av 2016 med en insamling av idéer. Enkäten besvarades av cirka 200 invånare, och enkätmaterialen finns för påseende här. Utöver enkäten röstade 519 personer fram symbolen nedan som Månsasgårdens symbol.

Månsasgården
Skogsbäcksvägen 4
00630 Helsingfors

 • Öppnats i december 2016
 • Invånarsamarbetsprojekt
 • Tjänster erbjuds av Helsingfors stadsbibliotek, finska arbetarinstitutet och ungdomscentral
 • Lokalarean är 2 200
 • Planerats av Arkitektbyrån k2s

Kontakta oss

 • Biblioteket
  Anne Dikert, biblioteksdirektör
  050 402 5818
  anne.dikert(at)hel.fi
 • Finska arbetarinstitutet
  Satu Luomajoki
  (0)9 31088656
  satu.luomajoki(at)hel.fi
 • Ungdomscentralen
  Antti Sarpo
  (0)9 31071598
  antti.sarpo(at)hel.fi

Invånarrepresentationen för Månsasgården

Tapani Kontiala
Jegor Siljuk
Minna Tarkka

Ersättare

Paavo Kaipainen
Emilia Palonen
Markéta Pedronová