Maunula-talon osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen vaihe on valmis!

Jonna Pennanen Maunula, Osallistava budjetointi, Osallistuva budjetointi, Suunnittelu, Työpajat, Vaikuttaminen, Verkkokysely

Kiitos Maunula-talon ideointiin osallistuneille! Saimme yhteensä 207 näkemystä siitä, millainen toiminta kiinnostaa talon tulevia käyttäjiä. Verkkokyselyn lisäksi 37 Maunulan päiväkotien lasta osallistui ideointiin. Maunula-talon osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen vaihe onnistuim siis hienosti! Seuraavaksi kutsumme Maunula-talon toiminnasta kiinnostuneet työstämään ideoista konkreettisia toimintaehdotuksia. Hae mukaan työpajoihin Saunabaarille 18.5. ja 25.5. klo 18-20.

keki_kaverit_3215

Kohtaamiset ja asukkaiden ideat loivat vankkaa pohjaa tulevalle talolle

Ideoita ja tietoa Maunula-talon toimintaan kerättiin Maunulan S-Marketissa sekä Maunulan Jääjuhlassa. Verkkokyselyä levitettiin Maunula-talon verkkosivuilta. Talon tulevat toimijat nuorisoasiainkeskuksesta, kirjastosta ja työväenopistolta jalkautuivat yhdessä alueen demokratiahankkeen asukasaktiivien kanssa keräämään ideoita ja tietoa tulevan Maunula-talon toiminnaksi.

Maunulan alueen kävijöiden ja asukkaiden vastaanotto talolle tuntui erittäin lämpimältä, keskustelua ja toimintaehdotuksia syntyi aktiivisilta ja idearikkailta asukkailta. Taloa on todella odotettu alueella. Vastaajat toivoivat talon tuovat mahdollisuuksia lukea ja oppia uusia taitoja. Alueella toimii myös paljon aktiivisia asukkaita, jotka toivoivat tilaa myös järjestöjen ja ryhmien toiminnalle.

Lasten toiveissa talossa olisi tilaa yllätyksille ja uusille kokemuksille, vaikkapa dinosaurusnäyttelylle ja erilaisten satuhahmojen kokoontumisille. Jännittävienkin hahmojen toivottiin tuovan taloon iloisia kohtaamisia ja turvallista tunnelmaa.

Tervetuloa mukaan tekemään ideoista konkreettisia toimintaehdotuksia osaksi Maunula-talon avajaisvuoden 2017 toimintaa!

Käymme parhaillaan läpi 207 vastausta ja kokoamme lasten ideat talon toimintaan. Aineisto kootaan työpajoihin.

Työpajat ovat tuhannen taalan paikka sinulle, jolla on laajempaa näkemystä talon toiminnasta tai nautit yhdessä ideoinnista. Työpajoissa rakennetaan ideoiden pohjalta konkreettisia toimintaehdotuksia, joista tulevat Maunula-talon kävijät voivat äänestää mieleisensä. Äänestyksen tulos käydään vielä läpi nuorisoasiainkeskuksen, työväenopiston ja kirjaston edustajien sekä asukkaiden yhteisessä neuvottelukunnassa. Äänestyksen tulos ohjaa neuvottelukuntaa valitsemaan eniten kannatusta saaneet ehdotukset osaksi vuoden 2017 Maunula-talon toimintaa.

Työpajat järjestetään keskiviikkona 18.5. ja 25.5. klo 18–20 Asukastalo Saunabaarissa, Metsäpurontie 25, 00630 Helsinki. Työpajoihin valitaan 36 ilmoittautunutta per kerta. Ilmoittaudu sinulle sopivaan kertaan. Mukaan voi ilmoittautua vain yhdeksi kerraksi. Toivomme mukaan mahdollisimman monipuolista joukkoa, osallistujien ei tarvitse hallita muuta kuin halua tehdä yhdessä Maunula-talon toimintaa. Valitsemme osallistujat, iän ja sukupuolen mukaan niin, että paikalla olisi mahdollisimman värikäs joukko ideoijia.

Yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja kaupungin toimijoiden ja tulevien palveluiden kanssa talosta tulee ilon ja yhdessä tekemisen paikka, turvallinen ja elämyksellinen kohtaamispaikka Maunulan keskelle. Tule mukaan jo nyt!

Lämpimästi tervetuloa!

Maunula-talon suunnittelutiimin puolesta,

Inari Penttilä, nuorisoasiainkeskus

keki_kaverit_3389

Teksti: Inari Penttilä

Jaa Facebookissa tai Twitterissä