Asukasedustajat ojensivat kannanoton apulaispormestari Razmyarille

Veli-Matti Hurtig Asukkaat, Kulttuuritalo, Maunula-talo, Neuvottelukunta, Uutiset

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar tutustui tiistaina Maunula-taloon. Vierailun kuluessa hän sai kuulla talon toiminnasta ja etenkin osallistuvan yhteissuunnittelun merkityksestä toimintojen ja tapahtumien toteuttamisessa.

Vierailun aikana  Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustaja Tapani Kontiala ojensi Razmyarille avoimen foorumin asukkaiden kannanoton. Lisäksi vieraat tutustuivat Maunula-talossa meneillään olevaan näyttelyyn, jossa on esillä teoksia m-cultin Maunulassa tuottamista projekteista.

Voit lukea alta asukkaiden kannanoton kokonaisuudessaan.

Asukkaiden avoimen foorumin kannanotto 27.10.2018

Maunula-talo avasi ovensa 22.12.2016, jonka jälkeen se on ollut ahkerassa käytössä. Maunula-talo on kirjaston, työväenopiston, nuorisokeskuksen ja asukkaiden yhteinen pilottihanke, jossa toteutetaan ns. osallistuvan budjetoinnin mallia. Olemme suunnitelleet toimintaa nyt mallin mukaisesti kolmena vuonna, ilman tietoa budjeteista. Niinpä osallistuva budjetointi onkin muuttunut yhdessä tapahtuvaksi toiminnan suunnitteluksi.

Maunula-talon asukkaiden avoin foorumi 27.10.2018 esittää kantanaan, että tarvitsemme taloon lisää pysyvää henkilökuntaa, koska nykyiset voimavarat eivät riitä tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen eikä niistä viestittämiseen.

Tapahtumasuunnittelua ja viestintää vaivaa jatkuvuuden puute, koska nyt työtä tehdään 6-8 kuukauden määräaikaisten henkilöiden toimesta. Kertyvää kokemusta ei pystytä hyödyntämään, kun ihmiset vaihtuvat liian usein. Tarvitsemme Maunula-taloon pysyvän tapahtumatuottajan.

Taloon on rakennettu hieno Metsäpuro-sali ja kallis ammattitason esitystekniikka, mutta sen käyttämiseen ei ole nimetty päätoimista vastuuhenkilöä. On suuri riski, että kalliit laitteet rikkoontuvat ennen aikojaan satunnaisten käyttäjien käsissä. Vaikka kokeilevassa toiminnassa esitykset ovat hyvinkin eritasoisia, niin silti ne ansaitsevat ammattimaisen esitystekniikan. Siksi tarvitsemme Maunula-taloon esitystekniikasta vastaavan pysyvän henkilön.

Myös viestintä kärsii työntekijöiden vähyydestä. Tieto talon tapahtumista ei saavuta alueen asukkaita. Tiedotus on lähes täysin sähköisen median varassa, vaikka noin puolet maunulalaisista ei seuraa sosiaalista mediaa. Maunula-taloon tarvitaan monikanavaista viestintää kuten painettuja ohjelmalehtisiä ja rakennuksen ulkopuolella olevaa sähköistä infotaulua.

Helsingissä 31.10.2018

Maunula-talon neuvottelukunnan asukasedustajat

Jaa Facebookissa tai Twitterissä