Pian äänestetään Helsingin rahoista

Veli-Matti Hurtig Osallistuva budjetointi, Vaikuttaminen

Kauppatorin lokkien kirkuna jää merenrannan humuun, kun astuu sisään kaupungintalon valtavaan aulaan. Japanilaisryhmä ottaa kuvia toisistaan ison taotun Helsinki-logon ympärillä ja nauraa hykertää.  Aulassa odottelee myös stadiluotsi Ella Tanskanen, joka on lupautunut kertomaan meille helsinkiläisten osallistuvasta budjetista, OmaStadista. Aihe on ajankohtainen. Tänä syksynä hankkeessa on nimittäin vaihe, jossa asukkaat saavat äänestää kaupungin rahojen käytöstä.

– Osallistuva budjetointi on menetelmä, mitä käytetään maailmalla useissa kaupungeissa. Helsingissä se on nimetty OmaStadiksi. Siinä asukkaat pääsevät itse päättämään kaupungin rahoista. Ensin kaupunkilaiset saavat ideoida mieluisiaan uudistuksia, sitten ehdotuksista luodaan toteutumiskelpoiset suunnitelmat ja lopulta niistä äänestetään, kertoo Ella.

OmaStadissa on jaossa yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Potti tulee entisestä lähiörahastosta, nykyisestä osallisuusrahastosta. Kaupunki on pilkottu kahdeksaan piiriin, joissa jaettava rahasumma on suhteutettu asukasmääriin.  Viidesosa budjetista varataan koko kaupunkia koskevien ehdotusten toteuttamiseen. 

Ellan työpiste on kaupungintalon osallisuusyksikössä. Siellä hän toimii stadiluotsina kuuden muun kollegan kanssa. Eri piirit on jaettu työalueiksi stadiluotsien kesken. Ellan tonttia ovat Pohjoinen suurpiiri sekä Kaarela. Maunula kuuluu Pohjoiseen Tuomarinkylän, Oulunkylän, Länsi-Pakilan ja Itä-Pakilan ohella.

Stadiluotsin tehtävä syntyi viime vuonna osana laajempaa Helsingin osallisuusmallia. Stadiluotsien arki ei kulu vain toimistolla. Heidän tehtävänä kun on viedä viestiä OmaStadista eteenpäin, tuoda kaupunkilaiset ja viranomaiset keskusteluihin saman pöydän ääreen. Stadiluotsi onkin nimensä mukaisesti eräänlainen luotsi eri tahojen välillä. Toisaalta hän on tekemisissä myös kaupungin sisällä eri toimialoilla työskentelevin ihmisten kanssa.

– Olemme tehneet paljon jalkautumista, jotta saisimme mahdollisimman laajasti eri ihmisten toiveet kuuluviin. Olemme käyneet esimerkiksi vuokralaistoimikunnissa, nuorten ryhmissä, palvelutaloissa, monikulttuurisissa järjestöissä ja matalan kynnyksen asukastiloissa.

Ideoita kerättiin viime vuoden lopulla

– Positiivisesti olen yllättynyt, miten hyvin tämä lähti käyntiin. Ideoita tuli 1300 koko kaupungista ja vielä hyvin tasaisesti eri alueilta. Ideoista karsittiin heti sellaiset pois, jotka eivät kuuluneet kaupungin toimivaltaan tai olivat muutoin mahdoton tämän kautta toteuttaa.

Moni toive jäi ulkopuolella myös siksi, että ne olisivat tulleet liian kalliiksi. Jäähalleja kun ei OmaStadin kautta rakenneta.

  • Yllättävää on ollut huomata, miten paljon esimerkiksi ympäristöön liittyvät uudistukset maksavat. Vaikkapa skeittipuiston rakentamisen kustannusarvio on noin 300 000 euroa. Toisaalta on tullut toiveita, joita on yhdessä keskustellen pystytty toteuttamaan kaupungin toimipisteissä ilman rahaakin. Toisaalta paljon on tullut kehittämisideoita vaikkapa liikenteeseen ja hammashoitoon liittyen, jotka ovat lähetetty sitten eteenpäin niistä vastaaville tahoille.

Karsinnan jälkeen jäljelle jääneistä ideoista on leivottu 299 suunnitelmaa. Pohjoisen alueella niitä on 18. Jokainen niistä on käynyt omalla toimialueellaan kustannusarviossa ja kullekin on laitettu hintalappu.

Pohjoisen alueella voi äänestää vaikkapa karavaanaripyöriä päiväkoteihin, trampoliineja puistoihin, toimintaa asukaspuistoihin tai taidetta Jokeri-reitin varrelle. Maunulaan taas on ehdolla esimerkiksi kulttuurikoordinaattorin palkkaaminen vuodeksi. Työntekijän keskuspaikkana toimisi Maunula-talo, mutta tehtäväkenttä olisi koko Maunula. Kulttuurikoordinaattorin työnkuvaan kuuluisi tuottaa tapahtumia ja lisätä yhteisöllisyyttä ja me-henkeä erilaisten ryhmien välillä. Yksinäisyyden vähentäminen ja maahanmuuttajien ottaminen mukaan kuuluisi myös tavoitteisiin.  

Lokakuussa ”uurnille”

Omastadin äänestys on auki OmaStadi-palvelussa lokakuun ajan.  Aänestää voi valitsemallaan alueella ja koko Helsingissä. Äänestäjä saa budjetoida käytettävissä olevan määrärahan oman mielensä mukaan. Äänioikeus on jokaisella helsinkiläisellä, joka on täyttänyt 12-vuotta.  Äänestyspaikoilla on tiettyinä päivinä myös digitukihenkilö auttamassa niitä, joille netissä asiointi tuottaa vaikeuksia. Maunulassa äänestyspaikka on Maunula-talon kirjastossa.

– Äänestyksen jälkeen on tarkoitus käynnistää voittaneiden ehdokkaiden toimenpanotyö niin pian kuin on mahdollista.  Jos on kyse vaikka rakennustöistä, projekti kestää toki pidempään kuin jos tarkoitus on hankkia polkupyöriä päiväkodille.

Ensimmäinen kerta

Vaikka osallistuvan budjetoinnin hankkeita Helsingissä on ollut aiemmin, OmaStadi on laajuudessaan nyt suurin koko Suomessa. Matkan varrella on tullut vastaan monta tuntematonta muuttujaa ja monenlaisia esteitä on tunnistettu. Uutta kohti on menty askel kerrallaan. 

– Muissa kunnissa ollaan erityisen kiinnostuneita, miten tämä meillä menee. OmaStadi kun koskee kaikkia kaupunkilaisia eikä vain pientä osaa siitä. Pikkuhiljaa muut kunnat seuraavat varmasti tässä meitä perässä.

Kampanjaa on markkinoitu katujen varsilla, sosiaalisessa mediassa ja kaupungin omissa kanavissa. Loppukesästä näkyvyyttä oli myös Ylen kanavilla. Paljon on järjestetty erilaisia verkostotapaamisia ja tilaisuuksia.

– Tehokkaimmin viesti kulkee tietysti aina kasvokkain tuttujen kesken. Suuretkaan markkinointikampanjat eivät sitä millään voita. Toivotaan, että myös media kiinnostuisi OmaStadista laajemminkin. Tarkoitushan on, että tämä ei jäisi nyt ainutkertaiseksi kokeiluksi.

Ella on käynyt hankkeen aikana useaan otteeseen myös Maunulassa.

Miltä maunulalainen kansalaisaktiivisuus näyttää stadiluotsin silmin?

– Maunulassa se on aivan omanlaistaan. On paljon osaavia ja aktiivisia ihmisiä, jotka tietävät vaikuttamisen tavat, keinot ja välineet. Alueella on ollut myös demokratiahankkeita, joista yksi hieno esimerkki on Maunula-talo. Talossa on ympäri vuoden kiinnostavaa ohjelmaa, mikä on osoitus alueen kansalaistoiminnan vireydestä. Joillakin toisilla alueilla osallistumiseen ja yhdessä tekemiseen kaivataan ehkä enemmän tukea ja välineitä. Stadiluotsin tehtävä rakentuukin kunkin alueen tarpeista käsin ja muuttuu myös sen mukaan, millaisia kaupungin hankkeita alueilla kulloinkin on meneillään.

Linkki suunnitelmiin

Jaa Facebookissa tai Twitterissä