Avoimessa foorumissa päätetään Maunula-talon toiminnasta

Veli-Matti Hurtig Asukkaat, Maunula-talo, Neuvottelukunta, Uutinen, Vaikuttaminen

Avoimessa foorumissa valitaan asukasedustajat vuodelle 2020, käydään läpi vuosi 2019 ja keskustellaan Maunula-talon toiminnasta. Kutsumme avoimeen foorumiin kaikki alueen asukkaat!

Metsäpurosali

klo 17-18 Oulunkylän Seurahuoneband ja pientä iltapalaa

klo 18-20 Avoin foorumi:

Kokouksen avaus
Vuoden 2019 toiminnan läpikäynti
Yleisistä kulttuuripalveluista tulee uusi toimija Maunula-taloon
Muutokset talon johdossa
Vuoden 2020 tapahtumat
Maunula-talon toimintamallin päivityksen aloittamisen esittely
Uusien asukasedustajien valinta neuvottelukuntaan

Jos olet kiinnostunut asettumaan ehdolle asukasedustajaksi vuodelle 2020, ilmoittaudu Emmi Komlosille: emmi.komlosi@hel.fi. Lisätietoja samasta osoitteesta tai puh. 09-31080210.

Olet lämpimästi tervetullut!

Neuvottelukunnan tehtävät:

  • seuraa Maunula-talon yhteisen toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyvän resurssien käyttöä.
  • sopii yhteisten tapahtumien viestinnän ja asukkaiden omaehtoiseen käyttöön varattavien tilojen käytön suuntaviivoista
  • seuraa osallistuvan yhteissuunnittelun prosessia, jota organisoi oma työryhmänsä
  • tekee äänestystulokseen perustuvat esitykset talon yhteiseen toimintasuunnitelmaan
  • pysyy ajan tasalla talon palveluiden henkilökuntakuntatilanteesta ja rekrytointiprosesseista
  • seuraa Maunula-talon toiminnan vaikuttavuutta
  • valmistelee ja kutsuu koolle Maunula-talon avoimen foorumin kokoukset
  • Maunula-talon osallistuvan yhteissuunnittelun äänestystulos tarkistetaan alueen asukkaiden ja Maunula-talon työnte­kijöiden yhteisessä neuvottelukunnassa. Neuvottelukunta valitsee toteutettavat toi­mintaehdotukset äänestyksen tulosta kunnioittaen. Neuvottelukunnalla on kuitenkin mahdollisuus esittää perustellusta syystä tuloksesta poikkeava ehdotus Maunula-talon avoimen foorumin hyväksyttäväksi

In English

Welcome to all Maunula area’s Open Forum on Monday 25th of November at 5-8 pm Metsäpurosali, at Maunula House.

In Open Forum we will elect resident members to Maunula House board, go through the year 2019 and discuss how to develop Maunula House activities.

If you would be interested in joining the Maunula House Board, please let us know: emmi.komlosi@hel.fi. More info from the same email address and/or: tel. 09-31080210.

We’ll serve coffee and tea in the event.

You are warmly welcome!

Jaa Facebookissa tai Twitterissä