Maunulan-talon tyttöjen huone

Jonna Pennanen Asukkaat, Maunula, Nuoret, Nuorisoasiainkeskus, Osallistuva budjetointi, Suunnittelu, Uutiset, Vaikuttaminen

Maunula-talon tyttöjen suunnittelema huone on saanut aikaan paljon keskustelua. Koko Maunula-talon suunnitteluprosessi on ollut hyvin asukaslähtöinen, ja siinä on pitkin matkaa ollut eri asukasryhmiä mukana. Myös yläkouluikäiset tytöt yhtenä talon käyttäjäryhmänä ovat saaneet sanoa sanansa tulevan talosta ja sen sisällöistä.

Tyttöjen suunnitteleman huoneen tarkoitus ei ole eristää ketään sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, uskonnon, kielen tai muun taustan perusteella, vaan antaa – monesti aika vauhdikkaassa – nuorten tilan arjessa mahdollisuus rauhoittua pienemmällä kaveriporukalla ja vaikka tehdä läksyjä.

Tilassa on nojatuoleja ja sohvia, iso peili ja väriä vaihtavat valaisimet, jotka estetiikaltaan vastaavat suunnitteluun osallistuneiden nuorten toiveita.  Lopulta kuitenkin on niin, että jokainen tyttö ja poika on erilainen, ja jotkut eivät edes tunne itseään tytöksi tai pojaksi. Kaikille tulee kuitenkin löytyä tila Maunula-talosta. Aika ja nuoret itse näyttävät, mihin tarkoitukseen huonetta lopulta käytetään; teatterikerhon maskeeraushuoneena, oleskelutilana, pienryhmien kontaktitilana, tyttöjen tilana, läksykerhon tukikohtana vai aivan jonain muuna.

Nuorten tilan tehtävänä on pyrkiä löytämään mahdollisimman laajasti erilaisille nuorille mahdollisuuksia osallistua, toimia, oppia ja olla nuori juuri sellaisena kuin haluaa olla.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nuorisoasiankeskuksessa tarkoittaa ensivaiheessa kaikille nuorille samaa mahdollisuutta osallistua ja harrastaa eri asioita. Yhdenvertaiset osallistumisen mahdollisuudet tarkoittavat sitä, että kaikille löytyy osallistumisen paikkoja ja tapoja. Se pyritään mahdollistamaan aina nuorisotiloissa. Lisäksi tarvitaan positiivista erityiskohtelua, jotta mahdollistetaan myös sellaisten nuorten mukaan tuleminen, jotka eivät tässä perustoiminnassa viihdy. Kyseessä voivat olla erikoistuneet toiminnat tai nuorisotalot, kuten musiikki, teatteri, kotieläintila, tanssi, seikkailu, mopotoiminta, taide, pelitoiminta, graffiti, media ym.

Helsingissä nuorisotiloissa voi harrastaa valtavasti eri asioita, ja nuoriso-ohjaajat myös ohjaavat muihin paikkoihin harrastamaan. Avoimen toiminnan lisäksi kaikissa nuorisotiloissa ja -taloilla on myös nuorten toivomia ja suunnittelemia erityisiä tiloja. Maahanmuuttajanuorille on monenlaista toimintaa osana muuta avointa toimintaa sekä omia ryhmiä nuorten toiveiden mukaisesti.

Mitä taas asennekasvatukseen ja tasa-arvokysymyksiin tulee, koulutetut nuoriso-ohjaajat käyvät nuorten kanssa sekä yksilö- että ryhmäkeskusteluja esim. nuorten eri kehitysvaiheista, ulkonäköpaineista, mainonnan roolista nuorten elämässä, mediakriittisyydestä, seksuaalisuudesta ym. Tavoitteena on entistä tasa-arvoisempi, yhteisöllisempi ja yhdenvertaisempi nuorisotalo.  Tyttöerityinen toiminta tuo lisää mahdollisuuksia eikä ota keneltäkään mitään pois.

Maunula-talossa on tyttöjen suunnitteleman huoneen lisäksi nuorten toiveesta myös digitaalisen pelaamisen huone, hyvä keittiö kokkaamiseen, bändikämppä, biljardihuone, konsolipelihuone, monitoimisali, jossa voi liikkua, harrastaa teatteria, musiikkia ja vaikka sirkusta. Lisäksi Maunula-talon kahvilaa suunnittelevat, organisoivat ja pyörittävät Stadin ammattiopiston työpajan nuoret.  Saman katon alta löytyy myös mahtava kirjasto ja tuhansien mahdollisuuksien työväenopisto.

Toivomme että Maunula-talosta tulee kaikenlaisille nuorille hyvä paikka tulla ja olla. Kaikki eri asioista ja lähtökohdista tulevat nuoret ovat tervetulleita suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa Maunulassa.

 

Antti Sarpo
toiminnanjohtaja
Maunulan nuorisotyöyksikkö
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
puh. 041 512 1734
antti.sarpo@hel.fi

 

 

Jaa Facebookissa tai Twitterissä