Maunula-talo ja vaaleanpunainen taivas, grafiikka.

Maunula-talon toimintamallin päivitys herätti keskustelua Avoimessa foorumissa

Maria Junno Asukkaat, Maunula-talo, Neuvottelukunta, Osallistava budjetointi, Tapahtumat, Uutiset, Vaikuttaminen

Maunula-talon kevään 2021 avoin foorumi järjestettiin tiistai-iltana 18.5. Teams-keskusteluna. Keskustelun taltiointi on katsottavissa ja kommentoitavissa Maunula-kanavalla YouTubessa.

Tilaisuudessa kuultiin alustuksia Maunulan alueella toteutuvista ajankohtaisista hankkeista. Jyrki Kallius taustoitti Entäs nyt Maunula? -näytelmää, Susanna Pitkänen esitteli Kotikaupunkipolkuja ja Anna Hiekkataipale kertoi Oulunkylän seurakunnan vetämästä Syödään yhdessä -hankkeesta. Etukäteen lähetetyissä palautteissa korostui tarve tukea lasten ja nuorten kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia alueella. Mirka Nokka Harrastamisen Suomen malli Helsingistä kertoi, minkälaista lasten omista toiveista lähtöisin harrastustoimintaa alueelle on syntymässä alakouluikäisille lapsille. 
 
Avoimessa foorumissa syntyi kiinnostavaa keskustelua Maunula-talon mallista. Vuodesta 2016 saakka voimassa olleen mallin sisällön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi kaupungin organisaatiomallin muutoksen, kulttuuripalveluiden mukaan tulemisen, kaupungin osallistavan budjetoinnin -termin käyttöön ottaneiden Oma stadi -hankkeiden sekä käytännön kokemuksen myötä. Työväenopiston koulutuspäällikkö Sirkku Ikonen esitteli Maunula-talon neuvottelukunnan malliin ehdottamat, marraskuusta 2020 saakka Maunula-talon nettisivuilla tutustuttavissa olleet päivitykset. Muutokset koskivat toimijoiden kasvattamista neljään tahoon ja neuvottelukunnan jäsenmäärän kasvattamista. Sisällöllisesti keskeisimpiä päivitysehdotuksia oli osallistavan budjetoinnin -termin muuttaminen osallistavan yhteissuunnittelun -malliksi, mikä kuvaa Maunula-talon neuvottelukunnan mukaan paremmin alueen asukkaita osallistavaa toimintamallia.  
 
Avoimessa foorumissa todettiin, ettei Maunula-talon mallissa ja osallistavassa yhteissuunnittelussa saa olla kyse vain yksittäisten tapahtumien järjestämisestä. Kaikki osanottajat tuntuivat olevan yhtä mieltä siitä, että osallisuuden tulee jatkossakin olla Maunula-talon keskeisin tehtävä ja jatkuvan kehittämisen kohde. Neuvottelukunnan ja Avoimen foorumin tehtäväkenttä puhututti asukkaita. Ehdotettu päivitetty Maunula-talon malli korostaa budjettiseurannan sijaan resurssien seurantaa. Antti Sarpo kertoi, että Maunula-talolla ei ole omaa budjettia, vaan talon ylläpitoa ja toimintaa rahoitetaan talon kaikkien palveluiden toimintabudjeteista. Kirjastonjohtaja Sari Jovero totesi, että Maunula-talon suurin resurssi on toimintarahan sijaan henkilökunta, johon olemme saaneet lisäyksiä muun muassa kulttuurituottajan pestin kautta. Maunula-talon eri palveluissa osallistuvan yhteissuunnittelun edistäminen on kirjattu työntekijöiden työnkuvaan. 
  
Tapahtuman lopuksi järjestetyssä äänestyksessä vuodesta 2019 saakka päivityksen alla ollut Maunula-talon mallin päivitys hyväksyttiin. Maunula-talon malliin kirjattiin myös tavoite jatkuvasta kehittämisestä eli siitä, että sen ”toimivuutta tarkastellaan säännöllisin väliajoin ja mallia tarkistetaan tarvittaessa”, joten työ kohti osallistuvaa Maunula-taloa jatkuu. 


Tutustu päivitettyyn toimintamalliin täällä.

 
Mikäli sinulla on kehitysehdotuksia, toiveita, ideoita tai kritiikkiä Maunula-talon toimintaan liittyen, voitte olla suoraan yhteydessä neuvottelukunnan jäseniin. Neuvottelukunnan asukasedustajat edustavat nimenomaan alueen asukkaita neuvottelukunnassa.   

MAUNULA-TALON TOIMINTA-AJATUS  

Maunula-talo on kaikenikäisten ja erikielisten asukkaiden kohtaamispaikka. Osallistava ja innostava Maunula-talo tuo ihmisiä yhteen tekemisen ja yhdessäolon kautta. Työväenopisto, kirjasto, nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut tukevat toisiaan ja toimivat yhteistyössä kaikilla tasoilla. Maunulan asukkaat ja muut talon käyttäjät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja tapahtumien tuottamiseen.  Jakamalla yhdessä elämyksiä, tietoa ja taitoja tuemme ihmisten hyvinvointia, elinikäistä oppimista ja aktiivista kansalaisuutta.   

Arvot: ilo, avoimuus, yhdenvertaisuus, demokratia, osallisuus  
 

Jaa Facebookissa tai Twitterissä