Ta Månsasgården i din användning!

Nelly Tarna Månsas, Nyheter

Månsasgården är alla stadsbors mötesplats där olika åldersgrupper möts. Aktivitetens centrala mål är smidighet, produktion av tjänster som överstiger förvaltningsorganens gränser och invånarnas deltagande i i både planerande och producerande av innehållet.

Två kanaler – boka utrymmen och hämta evenemang till huset!

Månsasgårdens utrymmen kan nu bokas via Varaamo. Du kan logga in i Varaamo med ditt Facebook-, Yle-, eller Google+ användarnamn.

Man kan boka olika storleks rum till många behov. I tredje våningens mötesrum kan man arbeta eller hålla möten. I Skogsbäckssalen kan det ordnas t.ex. musik- och teaterföreställningar. Klassrummen passar bra till att ha t.ex. verkstäder. 

Här kan du föreslå evenemang till Månsasgården. Utrymmena är avgiftsfria om evenemanget är öppet för alla eller om det är fråga om icke-kommersiell aktivitet.

Månsasgården hämtar samman människor via samarbete och samhörighet. Ta tillfället i akt och hämta fram dina idéer!

Mer information:

Nelly Tarna, nelly.tarna@hel.fi