Månsasgårdesn öppna forum

Nelly Tarna Månsas, Nyheter

Månsasgårdens öppna forum ordnas måndagen den 15.5.2017 kl. 18 – 20 i Skogsbäckssalen. Det öppna forumet ordnas två gånger per år. Syftet är att berätta för invånarna hur de kan inverka på Månsasgårdens programplanering med hjälp av husets års tidtabell.

Vilken roll har det öppna forumet?

Det öppna forumet kan ge förslag till de bestämmande organen, (förvaltningarna, styrelserna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige), angående bland annat husets aktivitet och budgetering. I tillfället är det meningen att ta ställning till bland annat husets långsamma reparation och resursfrågor.

I forumet behandlas också den deltagande budgeteringens förverkligande. Vad har vi åstadkommit och hur skall vi fortsätta framåt? Du kan inverka direkt på husets aktivitet och ge önskemål åt både husets personal och den rådgivande styrelsens invånarmedlemmar.

Alla områdets invånare är välkomna till det öppna forumet. Kom med och inverka!

Välkommen!