Kuva: Outi Neuvonen

Maunula-talon malli

Suunnittelemme Maunula-talon toiminnan yhdessä asukkaiden kanssa. Maunula-talon toimintamalli luo perustan Maunula-talon osallistuvalle yhteissuunnittelulle. Kaikki vaiheet ideoinnista äänestykseen ovat avoimia talon toiminnasta kiinnostuneille.

Toimintamalli tukee talon toiminta-ajatusta: Maunula-talo on kaikenikäisten ja erikielisten asukkaiden kohtaamispaikka. Osallistava ja innostava Maunula-talo tuo ihmisiä yhteen tekemisen ja yhdessäolon kautta. Työväenopisto, kirjasto, nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut tukevat toisiaan ja toimivat yhteistyössä kaikilla tasoilla. Maunulan asukkaat ja muut talon käyttäjät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja tapahtumien tuottamiseen. Jakamalla yhdessä elämyksiä, tietoa ja taitoja tuemme ihmisten hyvinvointia, elinikäistä oppimista ja aktiivista kansalaisuutta.

Maunula-talon arvoihin kuuluvat ilo, avoimuus, yhdenvertaisuus, demokratia ja osallisuus.

Maunula-talon mallia päivitettiin keväällä 2021

Maunula-talon ensimmäinen toimintamalli hyväksyttiin Avoimessa foorumissa kesällä 2016. Mallia päivitettiin kevään 2021 Avoimessa foorumissa 18. toukokuuta, joka järjestettiin poikkeusoloissa Teams-keskusteluna. Vuodesta 2016 saakka voimassa olleen mallin sisällön päivittäminen oli tullut ajankohtaiseksi kaupungin organisaatiomallin muutoksen, kulttuuripalveluiden mukaan tulemisen, kaupungin osallistavan budjetoinnin -termin käyttöön ottaneiden Oma stadi -hankkeiden sekä käytännön kokemuksen myötä.

Muutokset koskivat toimijoiden kasvattamista neljään tahoon (työväenopisto, kaupunginkirjasto, nuorisopalvelut ja yleiset kulttuuripalvelut) ja neuvottelukunnan jäsenmäärän kasvattamista. Sisällöllisesti keskeisimpiä päivitysehdotuksia oli osallistavan budjetoinnin -termin muuttaminen osallistavan yhteissuunnittelun -malliksi, mikä kuvaa Maunula-talon neuvottelukunnan mukaan paremmin alueen asukkaita osallistavaa toimintamallia. Kaikki osanottajat tuntuivat olevan yhtä mieltä siitä, että osallisuuden tulee jatkossakin olla Maunula-talon keskeisin tehtävä ja jatkuvan kehittämisen kohde.

Kevään 2021 Avoimen foorumin lopuksi järjestetyssä äänestyksessä vuodesta 2019 saakka päivityksen alla ollut Maunula-talon mallin päivitys hyväksyttiin. Maunula-talon malliin kirjattiin myös tavoite jatkuvasta kehittämisestä eli siitä, että sen ”toimivuutta tarkastellaan säännöllisin väliajoin ja mallia tarkistetaan tarvittaessa”, joten työ kohti osallistuvaa Maunula-taloa jatkuu.

Maunula-talon toimintamalli 2021 (pdf)

Neuvottelukunta ja avoin foorumi

Neuvottelukunnassa päätetään talon yhteisistä linjauksista ja suunnitellaan talon toimintaa ja sen toteuttamista. Käytännön työ tapahtuu neuvottelukunnan eri työryhmissä, joita ovat johtotiimi, tapahtuma- ja viestintäryhmä ja osallisuusryhmä.

Neuvottelukuntaan kuuluu kirjaston, nuorisopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja työväenopiston esihenkilöt, vähintään yksi työntekijä kustakin palvelusta sekä joukko avoimessa foorumissa valittuja asukasedustajia.

Asukkaiden ja henkilöstön yhteinen avoin foorumi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä tai tarvittaessa useammin. Kevään avoimessa foorumissa on mahdollisuus kehittää Maunula-talon toimintaa yhdessä talon työntekijöiden ja johtajien kanssa. Syksyn avoimessa foorumissa luodaan katsaus kuluneeseen vuoteen. Asukkaat saavat kuulla, kuinka heidän osallistuvassa yhteissuunnittelussa toivomansa asiat ovat toteutuneet. Syksyllä myös päätetään, mitä ohjelmaa ja kehitysehdotuksia seuraavana vuonna toteutetaan sekä valitaan äänestämällä uudet asukasedustajat Maunula-talon neuvottelukuntaan.

Maunula-talossa asukasosallistumisella on pitkät juuret jo talon rakentamisen suunnittelusta lähtien. Tutustu dokumenttiin asukaslähtöisen osallistuvan suunnittelun mallista vuodelta 2016.

Asukaslähtöisen osallistuvan suunnittelun malli (pdf)

Kuva: Maarit Hohteri

 

Kuva: Outi Neuvonen