Kuva: Outi Neuvonen

Maunula-talon malli

Suunnittelemme Maunula-talon toiminnan yhdessä asukkaiden kanssa. Maunula-talon toimintamalli luo perustan Maunula-talon osallistuvalle yhteissuunnittelulle. Kaikki vaiheet ideoinnista äänestykseen ovat avoimia talon toiminnasta kiinnostuneille.

Toimintamalli tukee talon toiminta-ajatusta: Maunula-talo on kaikenikäisten ja erikielisten asukkaiden kohtaamispaikka. Osallistava ja innostava Maunula-talo tuo ihmisiä yhteen tekemisen ja yhdessäolon kautta. Työväenopisto, kirjasto, nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut tukevat toisiaan ja toimivat yhteistyössä kaikilla tasoilla. Maunulan asukkaat ja muut talon käyttäjät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja tapahtumien tuottamiseen. Jakamalla yhdessä elämyksiä, tietoa ja taitoja tuemme ihmisten hyvinvointia, elinikäistä oppimista ja aktiivista kansalaisuutta.

Maunula-talon arvoihin kuuluvat ilo, avoimuus, yhdenvertaisuus, demokratia ja osallisuus.

Maunula-talon toimintamallia päivitetään. Voimassa oleva toimintamalli hyväksyttiin avoimessa foorumissa kesällä 2016. Esittelimme Maunula-talon uuden päivitetyn mallin marraskuun 2020 avoimessa foorumissa. Asukkaiden pyynnöstä päivitetyn mallin käsittely siirrettiin kevään 2021 avoimeen foorumiin, jossa se joko hyväksytään, hyväksytään muutoksin tai hylätään.

Tutustu Maunula-talon päivitettyyn malliin ja kerro meille, jos löydät siitä puutteita tai korjattavaa. Otamme vastaan päivitettyä mallia koskevia kommentteja sähköisellä lomakkeella .

Maunula-talon toimintamalli alkuperäinen (pdf)

Maunula-talon päivitetty toimintamalli 2021 (pdf)

Neuvottelukunta ja avoin foorumi

Neuvottelukunnassa päätetään talon yhteisistä linjauksista ja suunnitellaan talon toimintaa ja sen toteuttamista. Käytännön työ tapahtuu neuvottelukunnan eri työryhmissä, joita ovat johtotiimi, tapahtuma- ja viestintäryhmä ja osallisuusryhmä.

Neuvottelukuntaan kuuluu kirjaston, nuorisopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja työväenopiston esihenkilöt, vähintään yksi työntekijä kustakin palvelusta sekä joukko avoimessa foorumissa valittuja asukasedustajia.

Asukkaiden ja henkilöstön yhteinen avoin foorumi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä tai tarvittaessa useammin. Kevään avoimessa foorumissa on mahdollisuus kehittää Maunula-talon toimintaa yhdessä talon työntekijöiden ja johtajien kanssa. Syksyn avoimessa foorumissa luodaan katsaus kuluneeseen vuoteen. Asukkaat saavat kuulla, kuinka heidän osallistuvassa yhteissuunnittelussa toivomansa asiat ovat toteutuneet. Syksyllä myös päätetään, mitä ohjelmaa ja kehitysehdotuksia seuraavana vuonna toteutetaan sekä valitaan äänestämällä uudet asukasedustajat Maunula-talon neuvottelukuntaan.

Maunula-talossa asukasosallistumisella on pitkät juuret jo talon rakentamisen suunnittelusta lähtien. Tutustu dokumenttiin asukaslähtöisen osallistuvan suunnittelun mallista vuodelta 2016.

Asukaslähtöisen osallistuvan suunnittelun malli (pdf)

Kuva: Maarit Hohteri

 

Kuva: Outi Neuvonen