Kuva: Outi Neuvonen

Osallistu

Suunnittelemme Maunula-talon toiminnan yhdessä asukkaiden kanssa. Toimintamallia päivitettiin marraskuun 2020 avoimessa foorumissa. Voimassa oleva toimintamalli hyväksyttiin avoimessa foorumissa kesällä 2016 tukemaan talon toiminta-ajatusta:

Maunula-talo on kaikenikäisten ja erikielisten asukkaiden kohtaamispaikka. Osallistava ja innostava Maunula-talo tuo ihmisiä yhteen tekemisen ja yhdessäolon kautta. Työväenopisto, kirjasto, nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut tukevat toisiaan ja toimivat yhteistyössä kaikilla tasoilla. Maunulan asukkaat ja muut talon käyttäjät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja tapahtumien tuottamiseen. Jakamalla yhdessä elämyksiä, tietoa ja taitoja tuemme ihmisten hyvinvointia, elinikäistä oppimista ja aktiivista kansalaisuutta.

Maunula-talon arvoihin kuuluvat ilo, avoimuus, yhdenvertaisuus, demokratia ja osallisuus.

Maunula-talossa asukasosallistumisella on pitkät juuret. Tutustu asukaslähtöisen osallistuvan suunnittelun malliin ja talon päivitettyyn toimintamalliin:

Asukaslähtöisen osallistuvan suunnittelun malli (pdf)

Maunula-talon päivitetty malli (pdf)

Päivitetty toimintamalli esiteltiin marraskuun avoimessa foorumissa ja se käsitellään kevään 2021 avoimessa foorumissa. Päivitettyä mallia voi kommentoida sähköisellä lomakkeella täällä.

Maunula-talon toiminnan suunnittelu on perustunut alusta lähtien kaupunkilasten toiveille ja ideoille. Jaamme talon resursseja asukkaiden näkemysten mukaan niin kutsutulla osallistuvan yhteissuunnittelun -mallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain järjestämme talossa tapahtumia ja toimintaa, jotka ovat kaupunkilaisten itsensä ideoimia, suunnittelemia ja päättämiä. Kaikki vaiheet ideoinnista äänestykseen ovat avoimia talon toiminnasta kiinnostuneille. Asukkaiden toivomuksesta olemme muun muassa järjestäneet viikonlopputapahtumia sekä parantaneet talon viihtyisyyttä.