Maunula-talo ja vaaleanpunainen taivas, grafiikka.

Maunula-talon malli

Maunula-talon toimintamalli luo perustan Maunula-talon osallistavalle toiminnalle ja neuvottelukunnan työlle. Neuvottelukuntaan kuuluu kirjaston, nuorisopalveluiden, kulttuurin ja työväenopiston esihenkilöt, vähintään yksi työntekijä kustakin palvelusta sekä joukko avoimessa foorumissa valittuja asukasedustajia.

Neuvottelukunnassa päätetään talon yhteisistä linjauksista ja suunnitellaan talon toimintaa ja sen toteuttamista. Käytännön työ tapahtuu neuvottelukunnan eri työryhmissä, joita ovat johtotiimi, tapahtuma- ja viestintäryhmä ja osallisuusryhmä. Toimintaa ohjaavat Maunula-talon arvot: ilo, avoimuus, yhdenvertaisuus, demokratia ja osallisuus.

Esittelimme Maunula-talon uuden päivitetyn mallin marraskuun 2020 avoimessa foorumissa. Asukkaiden pyynnöstä päivitetyn mallin käsittely siirrettiin kevään 2021 avoimeen foorumiin, jossa se joko hyväksytään, hyväksytään muutoksin tai hylätään.

Tutustu Maunula-talon päivitettyyn malliin ja kerro meille, jos löydät siitä puutteita tai korjattavaa. Otamme vastaan päivitettyä mallia koskevia kommentteja sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

Maunula-talon malli, alkuperäinen (pdf)
Maunula-talon päivitetty malli (pdf)