Neuvottelukunta

Maunula-talon neuvottelukuntaan kuuluu kirjaston, nuorisopalveluiden, kulttuurin ja työväenopiston esihenkilöt, vähintään yksi työntekijä kustakin palvelusta sekä joukko avoimessa foorumissa valittuja asukasedustajia. Neuvottelukunnassa päätetään talon yhteisistä linjauksista ja suunnitellaan talon toimintaa ja sen toteuttamista.

MAUNULA-TALON NEUVOTTELUKUNTA 2021

Työväenopisto
Emmi Komlosi, koulutuspäällikkö
Ida Backer, suunnittelijaopettaja

Kulttuuripalvelut
Ia Pellinen, johtaja
Elina Tervonen, kulttuurituottaja

Nuorisopalvelut
Antti Sarpo, toiminnanjohtaja
Rita Tuohimaa, kulttuurisen nuorisotyön ohjaaja

Kirjasto
Sari Jovero, kirjaston johtaja
Lauri Seutu, kirjastonhoitaja
Johanna Laaksonen, erikoiskirjastovirkailija

Vuoden 2021 asukasedustajat
Terhi Ainiala
Jari Halenius
Jari Heikkinen
Mikko Heikkonen
Essi Helin
Tuire Häkkinen
Riitta Kaukonen
Annikki Kilgast
Hanna Temmes