Miten mukaan?

Maunula-talon toimintamalli luo perustan Maunula-talon osallistavalle toiminnalle. Voit osallistua monin eri tavoin talon päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tule mukaan!

Kerro toiveesi ja osallistu työpajoihin, äänestä ehdotuksista, käytä tapahtumahakua ja varaa tilaa

Osallistuvan yhteissuunnittelun pohjaksi kerätään vuosittain asukkaiden toiveita Maunula-talon toiminnaksi. Voit esittää toiveita netissä Maunula-talon Padlet-alustalla tai paperilomakkeella Maunulan kirjastossa. Ideoita kerätään asukkailta myös tapahtumissa ja jalkautumalla kaduille ja muihin julkisiin tiloihin.

Kaikille avoimissa ideoiden möyhennys -työpajoissa muotoillaan toiveiden pohjalta ehdotuksia Maunula-talon toimijoiden (kirjasto, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, työväenopisto) ja asukkaiden yhteiseksi toiminnaksi. Äänestysvaiheessa asukkailla on mahdollisuus antaa äänensä parhaimmilta tuntuville ehdotuksille ja kommentoida toisten ehdotuksia.

Lisäksi voit vaikuttaa ohjelmatarjontaan ehdottamalla omatoimitapahtumaa tai yhteistyötapahtumaa avoimen tapahtumahaun kautta. Maunula-talon tilat ovat myös avoimia ja maksuttomia kaikille, jos järjestettävä tilaisuus on maksuton. Tiloja voi varata Varaamon kautta.

Hae neuvottelukunnan jäseneksi

Neuvottelukunnassa suunnittelet ja ideoit Maunula-talon toimintaa yhdessä muiden kanssa. Pysyt paremmin kärryillä mitä alueesi monitoimitalossa tapahtuu ja pystyt vaikuttamaan talon toimintaa. Pääset luomaan Maunulaan yhteisöllisiä ja alueen asukkaiden toiveiden mukaisia tapahtumia. Osallistumisella luodaan kaikkien yhteinen, palveleva ja kodikas Maunula-talo.

Asukkaiden edustajat valitaan vuoden mittaiselle kaudelle avoimessa foorumissa syksyllä. Asukasedustajat osallistuvat neuvottelukunnan kokouksiin ja talon toimintaa kehittäviin työryhmiin. Osallisuusryhmässä ja tapahtuma- ja viestintäryhmässä pääset konkreettisesti suunnittelemaan tapahtumia yhdessä.

Neuvottelukunta valmistelee avoimelle foorumille ehdotuksen, mitkä osallistuvan yhteissuunnittelun kautta syntyneistä ideoista toteutetaan.

Neuvottelukuntaan kuuluu asukasedustajien lisäksi talon toimijoiden: kirjaston, nuorisopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja työväenopiston vastuuhenkilöt, vähintään yksi työntekijä kustakin palvelusta.

Maunula-talon Helsingin kaupungin palvelujen neljästä vastuuhenkilöstä ja Maunula-talon tuottajasta koostuva johtotiimi vastaa talon operatiiviseen johtamiseen kuuluvista asioista. Tiimin kokouksiin osallistuu yksi neuvottelukunnan asukasedustaja, kun käsiteltävänä on neuvottelukunnan päätösvaltaan liittyviä asioita.

Äänestä Maunula-talon avoimessa foorumissa

Asukkaiden ja henkilöstön yhteinen foorumi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä tai tarvittaessa useammin. Foorumissa asukkaat valitsevat äänestämällä omat edustajansa Maunula-talon neuvottelukuntaan.

Avoin foorumi toimii nimensä mukaisesti avoimena foorumina ja alustana alueen asukkaille. Kevään avoimessa foorumissa on mahdollisuus kehittää Maunula-talon toimintaa, antaa palautetta ja pohtia yhdessä talon työntekijöiden ja johtajien kanssa kehitysehdotuksia.

Syksyn avoimessa foorumissa luodaan katsaus kuluneeseen vuoteen. Asukkaat saavat kuulla, kuinka heidän osallistuvassa yhteissuunnittelussa toivomansa asiat ovat toteutuneet. Syksyllä myös päätetään, mitä ohjelmaa ja kehitysehdotuksia seuraavana vuonna toteutetaan. Lisäksi syksyllä valitaan uudet neuvottelukunnan asukasedustajat.

Osallistu toimintaan ja tapahtumiin

Voit nauttia yhteissuunnittelun tuloksista osallistumalla Maunula-talon tarjoamaan monipuoliseen toimintaan. Kaikki Maunula-talon järjestämät yhdessä suunnitellut tapahtumat ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja ikärajattomia. Tervetuloa mukaan!

Kuva: Maarit Hohteri